دنیا همان چیزی است که شما هستید. مهمترین اصل در زندگی انسانی این است که هر چه اغلب به آن فکر کنید، همان می شوید. این اساس دین، فلسفه، متافیزیک، روانشناسی و موفقیت است.

دنیای بیرون شما، بازتاب دنیای درون شما است. اگر فکرتان را عوض کنید، می توانید زندگی تان را تغییر دهید. بزرگترین چالش و مسئولیت شما این است که در خود معادل ذهنی را که می خواهید در بیرون از خود تجربه کنید فراهم آورید. با این کار، همه قدرت های ذهنی خود را فعال می کنید و کاری می کنید که عالم هستی برای شما و خدمت به شما کار کند و سر رشته و کنترل کامل زندگی خود را در دست می گیرید. از هزاران نفر سئوال شده است که در اغلب موارد به چه فکر می کنند. بارها و بارها موفق ترین مردان و زنان جامعه حرف واحدی را تکرار می کنند. آنها اغلب اوقات به این فکر می کنند که چه می خواهند و چگونه می خواهند به این خواست خود برسند.

برعکس، اشخاص نا موفق به آنچه نمی خواهند فکر می کنند. آنها به مسائل و نگرانی ها خود فکر می کنند. به اشخاصی که در زندگی آنها را دوست ندارند فکر می کنند. اما شما این گونه نیستید. وقتی پیوسته به این فکر می کنید که چه می خواهید و چگونه می خواهید به این خواسته خود برسید، این طرز فکر کردن به زودی عادت شما می شود. وقتی به آنچه می خواهید فکر می کنید و درباره اش حرف می زنید، مثبت تر، هدفمند تر و خلاق تر می شوید. وقتی بدانید به کجا می روید، تبدیل به شخص موثرتری می شوید.

● خوش بینی فراگرفته شده

شاید مهمترین کیفیتی که می توانید در خود ایجاد کنید و موفقیت و خوشبختی بیشتری برسید، کیفیت خوش بینی است. باید به این فکر کنید که خوش بین ها در اغلب مواقع به چه فکر می کنند و چه کاری انجام می دهند. بر اساس مصاحبه های انجام شده با هزاران انسان شاد و موفق، خوش بین ها در زندگی خود از دو قاعده پیروی می کنند. اینها نگرش های ذهنی هستند که می توانید آنها را بیاموزید. اول، در هر چیز، و به خصوص وقتی با موانع ومشکلات روبه رو می شوند، به جنبه های مثبت آن نظر دارند. مثبت فکر می کنند و همیشه چیزی دستگیرشان می شود. دوم، خودشان از هر مسأله و گرفتاری درس ارزشمندی می گیرند. آنها معتقدند که هر مشکلی برای آن است که درسی از آن بگیرند. آنها پیوسته از خود می پرسند: «من قرار است از این مشکل چه درسی بگیرم؟» و همیشه نکته ای پیدا می کنند.

 

● هفت اقدام برای رسیدن به زندگی با عملکرد عالی

علاوه بر توجه کردن به درس های ارزشمند، خوش بین ها از هفت جهت گیری یا اندیشه عمومی درباره خود و زندگی شان برخوردارند.

● به آینده فکر کنید

قبل از هر چیز، انسان های مثبت شاد و آینده نگر هستند. آنها در بیشتر مواقع به آینده فکر می کنند. به این فکر می کنند که به کجا می روند. به این کاری ندارند که در گذشته چه اتفاقی افتاده است. آنها تصویری روشن و هیجان بخش از آنچه برایشان امکان پذیر است، دارند. بر اساس قانون جذابیت، به امید ها و رویاهای آینده خود فکر می کنند و امیدها و رویاهای آینده به سمتشان جذب می شود.

● به هدف هایتان فکر کنید

دوم، اشخاص مثبت و خوش بخت هدفمدار هستند. آنها در اغلب مواقع درباره هدف هایشان حرف می زنند و فکر می کنند. پس از آنکه پنداره های آتی خود را در نظر مجسم ساختند، آنها را به هدف های روشنی تبدیل می کنند و همه روزه روی آنها کار می کنند. آنها توجه خود را معطوف و انرژی های خود را متمرکز می سازند. آنها با استفاده از هدف هایشان آینده خود را کنترل می کنند.

● به بهترین ها فکر کنید

سوم، خوشبخت ها و موفق ها به بهترین ها فکر می کنند. آنها معتقدند باید در هر کاری که می کنند در بهترین حد خود ظاهر شوند. سعی دارند در کار و حرفه شان در جمیع ۱۰درصد اول قرار بگیرند. آنها همه روزه روی خود کار می کنند و یک لحظه از بهتر شدن غفلت نمی ورزند.

● به راه حل فکر کنید

چهارم، موفق ها راه حل گرا هستند. آنها به جای مسأله، به راه حل فکر می کنند. آنها به جای اینکه فکر کنند چه کسی مقصر است، به این فکر می کنند که چه کاری باید انجام شود. آنها از روش های فکری خلاق برای آزاد کردن خلاقیت های خود و اطرافیانشان استفاده می کنند. آنها هدف های خود را مسائلی در نظر می گیرند که باید حل و فصل شوند. آنها معتقدند که هر مسأله راه حل منطقی دارد.

● به نتایج فکر کنید

پنجم، اشخاص موفق و شاد به شدت نتیجه مدار هستند. آنها همه روزهای خود را به دقت از قبل برنامه ریزی می کنند. برای فعالیت های خود اولویت های روشنی در نظر می گیرند و بعد روی هدف ها و برنامه هایشان کار می کنند تا به اشخاصی مولد و کار آمد مشهور شوند. از آنجایی که این اشخاص به شدت موثر و کار آمد هستند، کار بیشتری صورت می دهند، سریع تر به جلو قدم بر می دارند و به کار و دنیایشان اهتمام بیشتری می ورزند.

● به رشد بیندیشید

ششم، موفق ها رشد مدار هستند. آنها پیوسته در حال مطالعه اند، به نوارهای آموزشی گوش می دهند، ویدئو تماشا می کنند و در دوره ها و همایش های مختلف شرکت می کنند. آنها می دانند که آینده از آن با صلاحیت هاست، از آن کسانی است که از رقبای خود بیشتر می دانند. می دانند که مسابقه ای در کار است و آنها در این مسابقه حضور دارند. آنها مصمم به پیروزی اند.

● به عمل فکر کنید

هفتم، و شاید از همه مهمتر، موفق ترین اشخاص عمل گرا هستند. به این فکر می کنند که در حال حاضر چه می توانند بکنند تا سریعتر به هدف هایشان برسند. آنها پیوسته در حرکت و تلاش اند. احساس اضطرار می کنند و در مقایسه با اشخاص عادی و متوسط کار بیشتری صورت می دهند. هر چه کار بیشتری بکنند، نتیجه بهتری می گیرند و هر چه ارزشمندتر بشوند، در آمد بیشتری کسب می کنند.

● امکانات شما نا محدود است

ما در عصر طلایی انسان ها زندگی می کنیم. امروز در مقایسه با هر زمانی بهتر می توانید به هدف های خود دست پیدا کنید. می توانید از این مقاله به عنوان یک راهنما استفاده کنید تا در زندگی به سعادت و خوشبختی برسید. به ۱۲ توصیه کلیدی توجه کنید:

۱) فکرتان را عوض کنید آن طور که درباره خود فکر می کنید، آن طور که به قابلیت ها و توانمندی های خود می اندیشید، کیفیت زندگی شما را رقم می زند. خوشبختانه، این خودانگاره آموختنی است. با کنترل کامل کلمات، تصاویر و نقطه نظرهایی که به ذهن خود راه می دهید، کنترل آینده خود را در دست می گیرید.

۲) زندگی تان را تغییر دهید شما با توانمندی ناب متولد می شوید. شما در زمینه های مختلف قابلیت های فراوان دارید. در نتیجه انتقادات مخرب دوران کودکی ممکن است از شکست، ضرر و زیان، رد شدن و مورد انتقاد قرار گرفتن، بترسید. می توانید به عادت های مخرب و علیه خود برسید و عقب بمانید. با فاصله گرفتن از این احساسات منفی، توانمندی های خود را آزاد می کنید و زندگی تان را تغییر می دهید.

۳) خواب های بزرگ ببینید شروع راستین فراهم آوردن آن زندگی که برای شما امکان پذیر است، این است که برای خود پنداره ای از مکانی که می خواهید به آن برسید فراهم آورید. فرض را بر این بگذارید که به آنچه در زندگی می خواهید، می توانید دست پیدا کنید. بعد هدف های واضح و مشخصی در نظر بگیرید، برنامه مفصلی تدارک ببینید و به رویایتان حقیقت ببخشید.

۴) تصمیم بگیرید و ثروتمند شوید از همین امروز تصمیم بگیرید که کنترل امور را در دست بگیرید. کاری را که دیگران کرده اند و به آن رسیده اند، انجام بدهید. دقیقا مشخص کنید که می خواهید چه درآمدی داشته باشید و پیوسته به این میزان درآمد فکر کنید. آنچه را که دیگران کرده اند، شما هم می توانید بکنید.

۵) سر رشته امور زندگی خود را در دست بگیرید شما در زندگی خود یک نیروی خلاق هستید. آنچه که هستید یا خواهید شد، بستگی به این دارد که چه کاری می کنید یا چه کاری نمی کنید. از امروز مصمم شوید که صد در صد مسئولیت های در قبال خود را بپذیرید. کسی را سرزنش نکنید، عذر و بهانه نیاورید. قدرت شخصی خود را اعمال کنید و کنترل اندیشه، کلمات و اعمال خود را در دست بگیرید. حاکم بر سرنوشت خود شوید.

۶) برای رسیدن به سطح بهترین ها متعهد شوید بزرگترین پاداش ها و رضایت خاطر نصیب کسانی می شود که در هر کاری که می کنند خوب و عالـــی هستند. تـــصمیم بگیرید که در سطح ۱۰ در صد بالای حرفه خود قرار بگیرید. ببینید در کدام یک از مهارت های کلیدی باید به حد عالی برسید، عملکرد عالی را هدف خود قرار بدهید، برنامه ریزی کنید و بعد همه روزه برای بهتر شدن تلاش کنید.

۷) به اشخاص بها دهید .کمیت و کیفیت روابط شما بیش از هر عامل دیگری روی موفقیت و خوشبختی شما اثر می گذارد. سعی کنید روابطی مبتنی بر اعتماد و اطمینان با اشخاصی که در زندگی شما مهم اند، ایجاد کنید. شبکه سازی کنید تا بر میزان تماس های خود بیفزایید. با اشخاص موفق و مثبت ارتباط برقرار کنید و همفکری کنید.

۸) مانند یک نابغه فکر کنید. شما در واقع یک ذهن، همراه با یک تن هستید. شما همان اندیشه خود هستید. شما از این توانمندی بر خوردارید که بهتر بیندیشید. وقتی مانند هوشمندترین مردم فکر می کنید، خیلی زود به همان نتایج آنها دست پیدا می کنید.

۹) از نیروهای ذهن خود استفاده کنید ایده ها و نقطه نظرها منابع اصلی ثروت به شمار می آیند. هر چه برای رسیدن به هدف های خود نظرات بیشتری داشته باشید، طبق قانون احتمالات، بیشتر به ایده ای که به شما کمک کند، دست پیدا می کنید. توانایی شما در خلق ایده نامحدود است. بنابراین آینده شما هم نامحدود است.

۱۰) اندیشه خود را در خدمت بگیرید راهکارهای اندیشه مهمی وجود دارند. این راهکارها، شیوه هایی هستند که اشخاص موفق درهمه جا از آنها استفاده می کنند. هر یک از این روش های تحلیل و ارزیابی موقعیت می تواند بینش و فراستی در اختیارتان قرار بدهد که چشم انداز شما را در زندگی تغییر بدهد. هر چه ابزار فکری شما بیشتر باشد، زندگی بهتری می توانید برای خود ایجاد کنید.

۱۱) آینده خود را خلق کنید توانایی نگاه کردن به آینده و بعد برداشتن قدم هایی که آینده مورد نظر شما را تامین کند، یکی از علل موفقیت همه مردمان موفق در طی تاریخ بوده است. انسان های موثر زندگی خود را به دقت برنامه ریزی می کنند و مشکلات احتمالی را در نظر می گیرند. در نتیجه در مقایسه با اطرافیان خود، بهتر فکر می کنند و بهتر تصمیم می گیرند.

۱۳) عالی زندگی کنید دنیای پیرامون شما با توجه به دنیای درون شما شکل می گیرد. خشنود ترین و پر در آمد ترین اشخاص در هر زمینه ای در زندگی، کسانی هستند که منش عالی دارند. وقتی زندگی خود را پیرامون دو کیفیت استحکام شخصیت و شجاعت استوار می کنید، همه در ها به رویتان گشوده می شود و شما تبدیل به یک انسان شاد و خوشبخت می شوید. شما اندیشه و زندگی خود را تغییر می دهید.

● فقط انجام بدهید!

آمادگی ذهنی شباهت فراوانی به آمادگی جسمانی دارد. به زمان و تلاش فراوان احتیاج دارد تا به این آمادگی دست پیدا کنید. با این حال، این کاری است که فایده اش به زحمتش می ارزد.

وقتی روی خودتان کار می کنید تا در درون خویش تصویری برای خلق زندگی موردنظرتان بسازید، ممکن است در شروع پیشرفت کندی داشته باشید. اما وقتی مداومت به خرج می دهید، وقتی به کار ادامه می دهید، کارهای درست انجام می دهید و از واژه های مناسب استفاده می کنید، دیری نمی پاید که پاداش تلاش های خود را می گیرید. برای کاری که می توانید بکنید، محدودیتی متصور نیست.

محدودیت هر چه هست، چیزی است که شما برای خود قائل می شوید. شما انسانی عالی و با استعداد هستید. بعید است اگر همه تلاشتان را بکنید، به هر خواسته ای که دارید نرسید. راهکار این است که از همین امروز شروع کنید و هرگز از پای ننشینید.

 

منبع: پایگاه اطلاع رسانی علمی ایرانیان