مطالعه تازه ای چنین القا می کند که افکار سرگردان با حافظه کاری پیوند داشته و هنگامی رخ می دهد که تمرکز کامل ذهن برای کار در دست انجام لازم نیست.

ظرفیت حافظه کاری با اندازه گیری هوش عمومی، مانند درک مطلب و امتیاز آی.کیو.، مرتبط دانسته شده است.

به گفته پژوهشگران، ذهن ما در نیمی از اوقات سرگردان است و به سوی فکرهایی می رود که هیچ رابطه ای با کاری که داریم انجام می دهیم ندارد – مانند، آیا یادم بود که چراغ را خاموش کنم؟  برای شام چه باید بخورم؟

پژوهشگران بر پایه این مطالعه تازه [که به صورت آنلاین در مجله علمی "سایکالاجیکال ساینس" (علم روان شناسی) منتشر شد] بر این باور هستند که ذهن سرگردان با حافظه کاری – محل کاری برای ذهن که اجازه می دهد تا شما با چند اندیشه همزمان  سر و کار داشته باشید – ارتباط دارد.  حافظه کاری ممکن می سازد تا فرد بتواند چند کار را همزمان انجام دهد و در حالی که فعالیت های دیگر را انجام می دهد اطلاعات را در ذهن خود نگهداری نماید.

دانیل لوینسن، دانشجوی دکترا، و دکترها ریچارد دیویدسن و جاناتان اسمالوود [از دانشگاه ویسکانسین-مدیسن]، در این مطالعه کشف کردند که ظرفیت حافظه کاری یک فرد با تمایل وی برای آن که افکارش در زمان انجام کارهای معمول (روتین) به بیراهه برود پیوند دارد.

این پژوهشگران از داوطلبان خواستند تا در پاسخ به پدیدار شدن حرف خاصی بر روی صفحه نمایشگر یکی از دو کار ساده – یا فشار دادن یک دگمه ، یا آن که خیلی ساده با نفس خود ضربه آرامی بزنند – را انجام دهند.

اسمالوود گفت: "ما به عمد از کارهایی استفاده کردیم که هیچگاه به توجه کامل آنها [داوطلبان] نیاز نداشت.  و آنگاه پرسیدیم، افراد با منابع [ذهنی] بدون استفاده خود چه می کنند؟"

منبع: پژوهشکده علوم شناختی