افرادی كه دارای این نوع تفكر غیر منطقی هستند ، توجه زیاد و باارزشی به جنبه های مثبت زندگی خود ندارند و همیشه نكات مثبت را برای بی اهمیت جلوه می دهند . با بی ارزش شمردن تجربه های مثبت ، اصرار بر مهم نبودن آنها دارند. كارهای خوب خود را بی اهمیت می خوانند، معتقدند كه هر كسی می تواند این كار را انجام دهد . بی توجهی به امر مثبت شادی زندگی  را می گیرد و شما را به احساس ناشایسته بودن سوق می دهد. به طور مثال نگهبان ساختمان تجاری با تیزهوشی موفق به شناسایی یكی از سه سارقی شده بود كه در هفته قبل از یكی از مغازه های این ساختمان دزدی كرده بودند. مسؤل ساختمان ضمن قدردانی بود كه در هفته قبل از یكی از مغازه های این ساختمان دزدی كرده بودند . مسؤل ساختمان ضمن قدردانی از نگهبان خواست كه یكی از روزهای هفته زمانی را مشخص كند كه در جلسه ای با حضور افراد و مالكین ساختمان از زحمات وی قدردانی شود . نگهبان امروز و فردا كرده و یكسره میگفت كار مهمی نكرده ام و از تعیین وقت سرباز می زد.

منبع: مشاوره و سلامت